ORGANIC RESYNTHESIS

lut 16, 2020 | Uncategorized

Innowacyjna technologia kryjąca się za nowymi wtyczkami Waves, Organic ReSynthesis wykracza poza tradycyjną syntezę, umożliwiając radykalną, a jednocześnie naturalnie brzmiącą manipulację dźwiękiem. Dowiedz się, jak to działa.

Syntezatory są podstawą produkcji muzycznej od lat 60.; instrumenty produkowane przez Mooga i Synclaviera stały się popularnymi pojęciami, mimo że terminy i technologie nie zawsze były w pełni zrozumiałe. Od tego czasu syntezatory wprowadziły nowe brzmienia i style produkcji, które zmieniły sposób myślenia o manipulacji dźwiękiem.

Od tego czasu pojawiły się różne formy syntezy dźwięku, każda z ich zaletami i ograniczeniami. Organic ReSynthesis, który jest siłą napędową kilku nowych procesorów Waves, wykracza poza inne formy syntezy łącząc kilka technik analizy i manipulacji dźwiękiem w celu rozbicia dowolnego dźwięku, dowolnego sygnału audio, na kilka podstawowych elementów, z których każdy może być następnie kontrolowany niezależnie.

Aby zrozumieć Organic ReSynthesis i to, jak bardzo różni się od tradycyjnych form syntezy, należy pomyśleć o każdym poszczególnym dźwięku zdefiniowanym przez cztery podstawowe cechy:

Metody syntezy

  • Pitch
  • Formant
  • Carrier
  • Envelope

Wszystkie polegają na manipulowaniu tymi charakterystykami. Ale aby zrozumieć, co sprawia, że Organic ReSynthesis jest unikalny, najpierw zobaczmy, jak najbardziej powszechna metoda syntezy, syntezy abstrakcyjnej, traktuje te cztery podstawowe elementy, a następnie jak Organic ReSynthesis to robi.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.waves.com/sound-synthesis-renewed-organic-resynthesis